Diabetes og overvekt

Spesialistsenteret har lang erfaring i behandling av diabetes type 1 og 2. Behandlingen foregår i regi av senterets indremedisinere i nært samarbeid med spesialutdannet sykepleier.

Vi gir våre pasienter opplæring i kost og medikamentell behandling med vekt på regelmessige kontroller. Laboratorium på stedet gir raske prøvesvar.

Avtale med Helse Sør-Øst:
SpesialistSenteret har avtale med Helse Sør-Øst. For pasienter med henvisning gjelder vanlige egenandelsbegrensninger og frikort.