spesialistsenteret hjertemedisin

Hjertemedisin

Konsultasjon hos erfaren hjertespesialist med samtale, grundig undersøkelse og eventuelt supplerende spesialistundersøkelser som:
Hvile-EKG, Ultralyd av hjerte/ekkokardiografi, Ultralyd/Doppler av halskar, belastnings-EKG, 24 t blodtrykksmåling, 24-timers EKG-registrering/Holter, 3 døgns EKG-registrering/Holter, 7-døgns hendelsesregistrering og spirometri.

Avtale med Helse Sør-Øst:
SpesialistSenteret har avtale med Helse Sør-Øst. For pasienter med henvisning gjelder vanlige egenandelsbegrensninger og frikort.