nefrologi

Nefrologi

Konsultasjon hos erfaren nyrespesialist med samtale, grundig undersøkelse og eventuelt supplerende spesialistundersølelser som
Utredning og behandling av nyresvikt, proteinuri, høyt blodtrykk, samt generelle indremedisinske problemstillinger inkludert blant annet diabetes mellitus, hvile-EKG, belastnings-EKG, 24 timers blodtrykksmåling, 24 timers EKG-registrering/Holter og spirometri.

Avtale med Helse Sør-Øst:
SpesialistSenteret har avtale med Helse Sør-Øst. For pasienter med henvisning gjelder vanlige egenandelsbegrensninger og frikort.