Dr. Philos spesialist endikronologi og indremedisin

Gunnar Aasen

Dr.philos. Spesialist endokrinologi og
indremedisin

Erik Fink Eriksen

Professor Dr.med.
Spesialist endokrinologi
og indremedisin

Zoran Radunovic

Spesialist
hjertesykdommer og indremedisin

Dag Anders Rustad

Spesialist
nyresykdommer og indremedisin

Dörte Koss-Harnes

Dr.med. Spesialist i hudsykdommer

Marit G. Andvig

Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer

Line Herstad

Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer