Sara Hammerstad

Dr. med. Spesialist endokrinologi og indremedisin

Erik Fink Eriksen

Professor Dr.med.
Spesialist  endokrinologi
og indremedisin

Zoran Radunovic

Spesialist
hjertesykdommer og indremedisin

Dag Anders Rustad

Spesialist
nyresykdommer og indremedisin

Marit G. Andvig

Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer

Lina Herstad

Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer

Kristine Kleivdal

Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer