Sara Hammerstad

Dr. med Spesialist endokrinologi og indremedisin

Erik Fink Eriksen

Professor Dr.med.
Spesialist  endokrinologi
og indremedisin

Zoran Radunovic

Spesialist
hjertesykdommer og indremedisin

Dag Anders Rustad

Spesialist
nyresykdommer og indremedisin

Dörte Koss-Harnes

Dr.med. Spesialist  hudsykdommer

Marit G. Andvig

Spesialist        fødselshjelp og kvinnesykdommer

Lina Herstad

Spesialist fødselshjelp og kvinnesykdommer