Dr. med Sara S. Hammerstad, spesialist i endokrinologi og indremedisin, har lang erfaring  i diagnostikk og behandling av stoffskiftesykdommer med fokus på høyt og lavt stoffskifte, oppfølging av gravide med stoffskiftesykdommer, øyeplager knyttet til høyt stoffskifte og oppfølging etter thyroideaoperasjoner.

Dr. Hammerstad har årelang erfaring og er fortsatt involvert i forskning på stoffskiftesykdommer. Hun er nært knyttet til det nasjonale og internasjonale forskningsmiljøet  og derfor godt kjent med de til enhver tid nyeste medikamenter og behandlingsmetoder.

Avtale med Helse Sør-Øst:
SpesialistSenteret har avtale med Helse Sør-Øst. For pasienter med henvisning gjelder vanlige egenandelsbegrensninger og frikort