Fagområder

Legene er spesialister i indremedisin, gynekologi og hudsykdommer med lang erfaring innen sine fagområder. Alle er avtalespesialister med driftsavtale med Helse Sør-Øst.

Indremedisin

Fire av legene ved SpesialistSenteret er spesialister i indremedisin.

 • Erik Fink Eriksen og Ida Croff er spesialister i endokrinologi (hormonsykdommer)

 • Dag Rustad er spesialist i indremedisin og nyresykdommer.

 • Zoran Radunovic er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Vi har god kapasitet på spesielle undersøkelser som hvile-EKG, spirometri, belastnings-EKG, 24 t blodtrykksmåling, 24-timers EKG-registrering og 7-døgns hendelsesregistrering.

SpesialistSenteret har avtale med Helse Sør-Øst. For pasienter med henvisning gjelder vanlige egenandelsbegrensninger og frikort.

Endokrinologi

Legene Erik Fink Eriksen og Ida Croff har lang erfaring i behandling av hormonsykdommer. Vi utreder og behandler alle former for endokrinologisk sykdom (diabetes, stoffskiftesykdommer, forstyrrelser i mannlige og kvinnelige kjønnshormoner, kalsium metaboliske sykdommer og lidelser i hypofyse og binyrer).


Diabetes
Spesialistsenteret har lang erfaring i behandling av diabetes type 1 og 2. Behandlingen foregår i regi av senterets indremedisinere.

Vi gir våre pasienter opplæring i kost og medikamentell behandling med vekt på regelmessige kontroller. Laboratorium på stedet gir raske prøvesvar.


Hjertemedisin

Konsultasjon hos erfaren hjertespesialist med samtale, grundig undersøkelse og eventuelt supplerende spesialistundersøkelser som:

 • Hvile-EKG

 • Ultralyd av hjerte/ekkokardiografi

 • Ultralyd/Doppler av halskar

 • belastnings-EKG

 • 24 t blodtrykksmåling

 • 24-timers EKG-registrering/Holter

 • 3 døgns EKG-registrering/Holter

 • 7-døgns hendelsesregistrering og spirometri

Nefrologi

Konsultasjon hos erfaren nyrespesialist med samtale, grundig undersøkelse og eventuelt supplerende spesialistundersølelser som

 • utredning og behandling av nyresvikt

 • proteinuri

 • høyt blodtrykk

samt generelle indremedisinske problemstillinger inkludert blant annet

 • diabetes mellitus

 • hvile-EKG

 • belastnings-EKG

 • 24 timers blodtrykksmåling

 • 24 timers EKG-registrering/Holter

 • spirometri

Gynekologi & fødselshjelp

Generell gynekologisk undersøkelse inkludert vaginal / abdominal ultralyd Prevensjonsveiledning, innsetting/bytting av prevensjonstav og spiral. Overgangsalder – rådgivning/behandling.
Utredning:
 • Blødningsforstyrrelser
 • Hormonforstyrrelser
 • Barnløshet og habituell abort
 • Problemer i tidlig svangerskap (blødninger, terminbestemmelse)
Avtale med Helse Sør-Øst: 
Både dr. Andvig og dr. Herstad har avtale med det offentlige og man betaler vanlige konsultasjons takster.

Osteoporose

Klinikk for benskjørhet og forskning på osteoporose

Osteoporoseklinikken er ledende innen diagnostikk og behandling av osteoporose.

Klinikken har det mest moderne utstyr for bentetthetsmåling (DXA-måling) og samarbeider med andre laboratorier for spesialutredning av osteoporose og andre skjelettsykdommer.

Professor dr.med. Erik Fink Eriksen har lang erfaring og forskningsbakgrunn vedr. Osteoporose og andre skjelettsykdommer. Daglig leder er professor dr.med. Erik Fink Eriksen, som har lang erfaring og forskningsbakgrunn vedr. Osteoporose og andre skjelettsykdommer.

Osteoporoseklinikken har deltatt i utviklingen av alle de osteoporosemedikamenter som i dag benyttes i Norge og er aktivt med i utviklingen av nye osteoporosemedikamenter.

Avtale med Helse Sør-Øst:
SpesialistSenteret har avtale med Helse Sør-Øst. For pasienter med henvisning gjelder vanlige egenandelsbegrensninger og frikort.