Klinikk for benskjørhet og forskning på osteoporose

Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA)

Osteoporoseklinikken er ledende innen diagnostikk og behandling av osteoporose.

Klinikken har det mest moderne utstyr for bentetthetsmåling (DXA-måling) og samarbeider med andre laboratorier for spesialutredning av osteoporose og andre skjelettsykdommer.

Professor dr.med. Erik Fink Eriksen har lang erfaring og forskningsbakgrunn vedr. Osteoporose og andre skjelettsykdommer. Daglig leder er professor dr.med. Erik Fink Eriksen, som har lang erfaring og forskningsbakgrunn vedr. Osteoporose og andre skjelettsykdommer.

Osteoporoseklinikken har deltatt i utviklingen av alle de osteoporosemedikamenter som i dag benyttes i Norge og er aktivt med i utviklingen av nye osteoporosemedikamenter.

Avtale med Helse Sør-Øst:
SpesialistSenteret har avtale med Helse Sør-Øst. For pasienter med henvisning gjelder vanlige egenandelsbegrensninger og frikort.